Herontwikkeling locatie Zoeterwoudseweg

De gemeente Leiden is met Van Rhijn Bouw een intentieverklaring overeengekomen voor de herontwikkeling van een locatie aan de Zoeterwoudseweg in Leiden (projectnaam ‘Watergeuskade’).

Dit betekent dat Van Rhijn Bouw de komende maanden samen met de gemeente onderzoekt of het mogelijk is om op deze plek woningen en bedrijfsruimten te maken.

Overleg met, en participatie van belanghebbenden en omwonenden is een belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek.