Participatie wezenlijk onderdeel planvorming

Overleg met belanghebbenden en omwonenden gecombineerd met participatie vormt een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling Watergeuskade. Door middel van participatieavonden, gesprekken met belanghebbenden en omwonenden en deze website, willen we de omgeving betrokken houden bij de planvorming.

Participatie-avond 15 november 2018:

Tijdens deze eerste participatie-avond hebben we door middel van presentatiepanelen – deze kunt u hieronder downloaden – gevraagd naar uw input. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. Binnenkort zullen we de reacties op de presentatiepanelen ook op deze website publiceren.