Participatie wezenlijk onderdeel planvorming

Overleg met belanghebbenden en omwonenden gecombineerd met participatie vormt een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling Watergeuskade. Door middel van participatieavonden, gesprekken met belanghebbenden en omwonenden en deze website, willen we de omgeving betrokken houden bij de planvorming.

Participatie-avond 15 november 2018:

Tijdens deze eerste participatie-avond hebben we door middel van presentatiepanelen – deze kunt u hieronder downloaden – gevraagd naar uw input. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. Wij hebben de reacties die tijdens de informatieavond zijn verzameld gebundeld – deze kunt u hieronder downloaden – en weergegeven onder de verschillende thema’s. Afhankelijk van de reacties wordt in een later stadium gekeken wat we met de reacties kunnen doen.